SRRS/Östras årsmöte 2019

SRRS/Östra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2019.

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet. Varmt välkomna!

Organisation: Östra
Datum: 2019-02-02
Starttid: 11:00
Anmälan:

Ingen föranmälan krävs, men eftersom vi planerar fika så uppskattar vi om ni meddelar oss om ni kommer samt eventuella allergier.

Anmälningsavgift:

Ingen anmälningsavgift

Medlemskap: Medlemsskap i SRRS/Östra krävs för närvaro om inte särskilt tillstånd beslutas om under årsmötet.
Kontaktperson:

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Izabella Hammar via e-post izabella@hundogram.se

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2018-01-12. Motion ska vara undertecknad och kan sändas in till lokalavdelningens styrelse via såväl vanlig post adresserad till Anders Cronhäll, Funbo 311, 755 97 Uppsala som e-post till ostra@srrs.org.

Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på denna sida under rubriken "Dokument", senast en vecka innan mötet. Handlingarna kan då även rekvireras i pappersformat genom SRRS/Östras vice ordförande mot kostnaden av 4 st frimärken för inrikesbrev.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta kontakt med valberedningen snarast!

Valberedning:
Lilly-Ann Forsman, telefon 0705-94 49 52
Ulrika Stiernblad, telefon 0736-52 65 26
Lena Sköld, telefon 0736-696329
E-post: valberedning.ostra@srrs.org

Dokument:
Adress: Scandic Hotel Järva Krog, Vallgatan 2, Konferensrum, 17008 Solna

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor