Lure Coursing

Vi har glädjen att kunna erbjuda er att få prova på lure coursing i samarbet med södra Lure Coursing Klubben.

Hundarna springer en och en och får springa 2 lopp var. Reglerna kräver munkorg för att få lov att starta, klubben kommer att ha 2 munkorgar för utlåning. Har du egen munkorg får du gärna ta med den, eller om du vill skaffa en egen. Tänk på att hunden måste kunna öppna sin mun och att den inte sitter för nära nosen så att det finns risk för att nos eller tänder fastnar i gallret. Munkorgen måste vara av plast eller stål och godkänd för träning och tävling. Bifogar länk på den munkorg som klubben har köpt in: https://genuinhundtjanst.se/iposkyddbruks/munkorgar/stalmunkorg845

Minst antal: 10 st

Max antal: 25 st

Aktiviteten kommer att hållas i Torne, söder om Växjö. Exakt adress och karta kommer senare.

Organisation: Södra
Datum: 2017-10-15
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2017-09-30
Anmälan:

Anmälan görs till sekreterare.sodra@srrs.org och är bindande. Ange ert namn och aktivitet. Alla anmälningar bekräftas via mail.

Anmälningsavgift:

150 kr

Betalning: Betalning sker till SRRS/Södras postgiro 443 28 34-2 när aktiviteten bekräftas. Ange ert namn och aktivitet på er betalning.
Medlemskap: Ägare till deltagande hund ska vara medlem i SRRS/Södra.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Ulrika Hall via e-post sekreterare.sodra@srrs.org

Adress: Torne, Torne, 34253 Torne
Karta:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor