Årsmöte 2018

<p>SRRS  lokalavdelningar från och med den 30 december 2014.</p>

SRRS lokalavdelningar från och med den 30 december 2014.

Artikeldatum: 2018-02-18

Den 18 februari hade vi ett välbesökt årsmöte med efterföljande föredrag och grupparbete om mentaliteten för vår ras.

Tack till Cornelia Lundblad Olsson och Jessica Persson som ställde upp som ordförande respektive sekreterare för årsmötet. Stort tack även till Ingela Wredlund för att du gästade oss och berättade mer om klubbens medverkan i SKKs projekt, Att beskriva hundars mentala egenskaper och beteenden, och BPH 500-analysen.

Södras styrelse för 2018 ser ut som följer:

Ordförande: Magnus Lundberg
Vice ordförande: Lena Nilsson
Sekreterare: Ulrika Hall
Kassör: Margareta Lantz
Ledamot: Kenneth Nilsson
Suppleanter: Jenny Rylander och Susanne Sjögren

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor