BPH i Örkelljunga

<p>Zita avreagerar på ”vipgubben” som överraskat henne.</p>

Zita avreagerar på ”vipgubben” som överraskat henne.

Fotograf: B. Sjögren
<p>Zitas matintresse bedöms.</p>

Zitas matintresse bedöms.

Fotograf: B. Sjögren
<p>Zita motar närmande person och här visade hon sitt temperament.</p>

Zita motar närmande person och här visade hon sitt temperament.

Fotograf: B. Sjögren
Artikeldatum: 2018-10-07

Den 7 oktober arrangerade Svenska Terrierklubben Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) på Örkelljunga Brukshundklubb. Totalt var 10 hundar anmälda, varav 8 var RR. Provansvarig arrangör var Ken Lundahl, BPH-beskrivare vara Carina Thulin, BPH-testledare var Charlotta Danielsson samt figurant Thomas Brorsson.

Genom att delta i BPH får du bättre kunskap om din egen hunds personlighet. Utifrån de reaktioner hunden uppvisar vid de olika momenten får man en uppfattning om var hunden har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Testet utgör också ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för den uppfödare som utnyttjar informationen på ett förnuftigt sätt.

Solen sken och testerna flöt på bra och undertecknad kunde t.o.m. komma in tidigare än planerat. Jag var laddad som förare och hade förberett min hund på att nu ska vi på cirkus  Det är ju ändå så vi bör se dessa standardiserade test. Det ska vara roligt för hunden då det inte finns något rätt eller fel. Zita hade roligt som få, då hon är energisk och lekfull, och temperament hade hon mer än jag anat, nyttig kännedom!

//Susanne Sjögren, ledamot i SRRS Södra

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo