Valpmedlemskap gratis fr.o.m 1 januari 2015

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2014-12-04

Från och med den 1 januari 2015 så kan ridgebackuppfödare utan kostnad registrera det första årets medlemskap i SRRS för sina nya valpköpare inom Sverige som inte redan är medlemmar i föreningen. Erbjudandet gäller för en valpköpare per familj.

Genom att ta bort den nuvarande kostnaden a’ 100 SEK/valpköpare hoppas SRRS att ännu fler uppfödare ska erbjuda sina valpköpare valpmedlemskap, så att de kan få en introduktion till föreningen och de aktiviteter som anordnas samt få vår medlemstidning Ridgeback-Nytt.

SRRS förhoppning är självklart också att många av valpmedlemmarna ska behålla sitt medlemskap även efter det första året och att de på sikt vill bli en aktiv del av föreningens verksamhet.

Medlemsavgifter 2015

Huvudmedlem inom Norden 300 sek/år
Huvudmedlem utanför Norden 350 sek/år
Familjemedlem 100 sek/år
Valpköparmedlem inom Sverige 0 sek/första året (endast genom uppfödare)
Valpköparmedlem utom Sverige 200 sek/första året (endast genom uppfödare)

Ansökan om valpköparmedlemskap skickas till medlem@srrs.org och måste göras av uppfödaren för hela valpkullen vid ett och samma tillfälle.

I och med att valpmedlemskapet blir gratis så kommer återbetalning a' 100 SEK av valphänvisningsavgiften till uppfödare som betalt valpmedlemskap i SRRS för kullens köpare att upphöra. Detta gäller samtliga uppfödare som registrerar valpmedlemskap fr.o.m 2015-01-01 oavsett när i tiden ansökan om valphänvisning har inkommit.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor