Kandidater till lokalstyrelserna 2017

<p>SRRS  lokalavdelningar från och med den 30 december 2014.</p>

SRRS lokalavdelningar från och med den 30 december 2014.

Artikeldatum: 2016-11-20

Inom SRRS lokala valberedningar pågår arbetet med att finna kandidater till nästa års lokalstyrelser. Är du intesserad av att vara en av dem som arbetar i din lokalstyrelse eller har du förslag på person som du tycker skulle vara en bra kandidat? Tveka då inte att ta kontakt med valberedningen i aktuell lokalavdelning så att de får ta del av ditt förslag!

Valberedningen SRRS/Södra >>
Valberedningen SRRS/Västra >>
Valberedningen SRRS/Östra >>
Valberedningen SRRS/Norra >>

Lokalavdelningarnas övergripande uppdrag består av att:

  • Informera och sprida kunskap om SRRS, dess mål, organisation och arbetsformer.
  • Informera om till SRRS hörande ras och dess användningsområde.
  • Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SRRS och SKKs regler.
  • Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
  • Bedriva verksamhet i enlighet med SRRS direktiv.
  • Kontinuerligt bedriva medlemsvärvning.
  • Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SRRS eller när annan anledning föreligger.
  • Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor