Forskning om hundars tandhälsa

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2017-04-04

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) pågår forskning om hundars tandhälsa.

Forskargruppen har skickat ut ett e-postmeddelande med länk till enkäten till alla personer med registrerade e-postadresser i Svenska Kennelklubbens samt Jordbruksverkets ägarregister. De är mycket tacksamma om du som fått detta meddelande vill ta dig tid att besvara enkäten, det tar cirka 10-15 minuter. Ditt svar är viktigt och kan inte ersättas av någon annans!

Länk till mer information om projektet >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor