SRRS Fullmäktigemöte & Specialklubbskonferens 2017

<p>SRRS Fullmäktigemöte 2017</p>

SRRS Fullmäktigemöte 2017

Fotograf: Jessica Persson
<p>SRRS Specialklubbskonferens 2017: Malin Netterbladt (SRRS/Östra) och Eva Bryntse (SRRS/Norra).</p>

SRRS Specialklubbskonferens 2017: Malin Netterbladt (SRRS/Östra) och Eva Bryntse (SRRS/Norra).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Hélène Lewinter (SRRS/Norra) &amp; Mari Levänen (SRRS/C).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Hélène Lewinter (SRRS/Norra) & Mari Levänen (SRRS/C).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Titti Jansson (SRRS/Västra), Lena Sköld (SRRS/Östra) &amp; Ingela Wredlund (SRRS/MK).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Titti Jansson (SRRS/Västra), Lena Sköld (SRRS/Östra) & Ingela Wredlund (SRRS/MK).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Hanna Karlsson (SRRS/TK) &amp; Kristina Fält (SRRS/TK).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Hanna Karlsson (SRRS/TK) & Kristina Fält (SRRS/TK).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Camilla Olofsson (SRRS/TK) &amp; Helena Wassén (SRRS/Västra).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Camilla Olofsson (SRRS/TK) & Helena Wassén (SRRS/Västra).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Titti Jansson (SRRS/Västra) &amp; Lena Sköld (SRRS/Östra).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Titti Jansson (SRRS/Västra) & Lena Sköld (SRRS/Östra).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Reidar Otterbjörk (f.d SRRS/C), Jessica Ekstrand (SRRS/Södra), Magnus Lundblad (SRRS/Södra) &amp; Izabella Ahlberg (SRRS/Östra).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Reidar Otterbjörk (f.d SRRS/C), Jessica Ekstrand (SRRS/Södra), Magnus Lundblad (SRRS/Södra) & Izabella Ahlberg (SRRS/Östra).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Izabella Ahlberg (SRRS/Östra), Ulrika Hall (SRS/Södra) &amp; Madelaine Rörström (SRRS/AUK).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Izabella Ahlberg (SRRS/Östra), Ulrika Hall (SRS/Södra) & Madelaine Rörström (SRRS/AUK).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Kjell Rörström (SRRS/C), Malin Holgersson (SRRS/Västra) &amp; Linda Fredholm (SRRS/C).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Kjell Rörström (SRRS/C), Malin Holgersson (SRRS/Västra) & Linda Fredholm (SRRS/C).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Margareta Lantz (SRRS/Södra) &amp; Jessica Ekstrand (SRRS/Södra).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Margareta Lantz (SRRS/Södra) & Jessica Ekstrand (SRRS/Södra).

Fotograf: Jessica Persson
<p>Specialklubbskonferens 2017: Margareta Lantz (SRRS/Södra), Jessica Ekstrand (SRRS/Södra) &amp; Reidar Otterbjörk (f.d SRRS/C).</p>

Specialklubbskonferens 2017: Margareta Lantz (SRRS/Södra), Jessica Ekstrand (SRRS/Södra) & Reidar Otterbjörk (f.d SRRS/C).

Fotograf: Jessica Persson
Artikeldatum: 2017-04-13

Lördagen den 8 april 2017 hölls SRRS ordinarie fullmäktigemöte i Jönköping. Glädjande deltog delegater från samtliga lokalavdelningar och totalt närvarade 22 personer. Mötet avlöpte i mycket god ton och tog ganska exakt två timmar inklusive en del teknikstrul (det kan möjligtvis ha kommit någon svordom då!).

SRRS styrelse 2017
Fullmäktigemötet gav Kjell Rörström förnyat förtroende som ordförande ytterligare en mandatperiod. Förnyat förtroende fick även befintliga ledamöter Jessica Persson, Linda Fredholm, Joakmin Dahlberg och Lisa Zingel. Johan Ahlenius och Mari Levänen fick glädjande ta klivet upp från suppleanter till ordinare ledamöter för de kommande två åren och Lilly-Ann Forsman omvaldes som suppleant. Därtill fick styrelsen tre nya medlemmar i form av suppleanterna Linda Johansson, Ann-Sophie Lindman och Petra Väljä som vi hälsar varmt välkomna i styrelsen!

Reidar Otterbjörk lämnade centralstyrelsen efter lång och trogen tjänst och valdes istället som sammankallande i valberedningen. Vid sin sida under det närmaste året kommer han att ha ledamöterna Pernilla Johansson och Gurli Eneroth som redan är bekanta namn i valberedningen.
 
Vi vill passa på att säga stort TACK till Reidar Otterbjörk, Margareta Lantz och Johan Segerlund som i samband med Fullmäktigemötet lämnade sina uppdrag i styrelsen. Reidar och Margareta, som fanns på plats, avtackades som sig bör vid lördagskvällens gemensamma middag.

Hälsofond
SRRS centralstyrelse hade till Fullmäktigemötet inkommit med förslaget att SRRS ska upprätta en så kallad "Hälsofond" i syfte att ekonomiskt kunna bidra till hälsoarbetet inom rasen. Detta förslag, tillsammans med förslag att avsätta ekonomiska medel till fonden, bifölls enhälligt av Fullmäktigemötet. Mer konkret information om hälsofonden kommer att presenteras längre fram, men du som vill veta mer om ramarna hittar information i protokollets bilaga 2.

Specialklubbskonferens
I anslutning till Fullmäktigemötet hölls under lördagen och söndagen SRRS Specialklubbskonferens där representanter från centralstyrelse, samtliga lokalavdelningar och kommittéer deltog. Det var två dagar med presentationer och grupparbeten som gav massor med idéer och inspiration till vårt fortsatta arbete inom klubben. Därtill blev det inte minst många goda skratt och trevlig samvaro! För att undvika missförstånd förtydligas att vid lördagskvällens middag så bekostades alkoholhaltiga drycker i förekommande fall av deltagarna själva.

Ett reportage från konferensen kommer att komma i nästa nummer av Ridgeback-Nytt - håll utkik! :-)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor