Ny vinnarlista för Nosework 2018

Fotograf: Ulrika Hall
Artikeldatum: 2018-02-07

UPPDATERING: Nu går det även bra att registrera noseworkresultat för deltagande på den nya noseworklistan. Tävlingsresultat från januari 2018 ska vara inrapporterade senast 2018-02-28 för att anses giltiga, för övriga resultat gäller tidsgränser som vanligt.

2018-01-11:

I Nosework får hunden använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete. Sedan 2017 är nosework en officiell hundsport i Sverige. (Källa: Svenska Nosework Klubben)

Efter önskemål från såväl enskilda medlemmar som från SRRS/TK så har styrelsen beslutat att införa en "Noseworklista" från och med tävlingsåret 2018. Eftersom tävlingsformen är ny inom SKK så införs listan på prov under ett år. Under slutet av året kommer deltagarantalet att utvärderas inför beslut om listan ska kvarstå.

För att delta på listan registrerar du hundens tävlingsresultat på samma sätt som för övriga listor (se här). Tävlingen måste vara officiell, d.v.s resultatet registrerat hos SKK, och genomförd 2018. Observera dock att hemsidan i skrivande stund ännu inte är klar för hantering av Noseworkresultat, så även om alternativet finns tillgängligt via resultatregistreringen så ber vi er att vänta med att skicka in era resulat tills vi meddelar att det fungerar.

Prisutdelning till 2018 års 10 bäst placerade hundar på "Noseworklistan" kommer att ske på Ridgebackspecialen 2019 (BISS-19).

Listreglerna hittar ni här >>

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo