Jordbruksverket tar bort dispenskrav

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2018-06-22

För hund som står under medicinsk behandling har det tidigare krävts dispens från både Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben (SKKS) för att få lov att träna och tävla. Jordbruksverket har nu reviderat sina regelverk för träning och tävling med djur så från och med 2018-06-21 krävs endast dispens från SKK.

Bland annat har Jordbruksverket tagit bort den så kallade dopningsbilagan, eftersom den ansågs svår att hålla aktuell. Jordbruksverket tar även bort kravet på dispens för hundar som ska träna och tävla under pågående behandling, men förtydligar samtidigt vilka krav som ska vara uppfyllda för att hundens välfärd inte ska äventyras.

Ovanstående innebär ingen förändring avseende SKKs "Nationellt dopingreglemente för hund" och ATC-förteckningen med karenstider, utan de gäller precis som tidigare. Dessa föreskriver bland annat att hundar med olika defekter/sjukdomar/tillstånd är förhindrade alternativt kräver dispens för att delta vid prov (inkl. MH/BPH), tävling eller utställning. Dispensansökan görs till SKK.

Därtill så finns karenstider för en hel del preparat och behandlingar. Några exempel som kan vara lätta att missa är sedering efter t.ex HD-/ED-röntgen, naturläkemedel, akupunktur, artificiell UV-behandling, elektricitet, feromoner, joniserande strålning, kiropraktik, laser, magnet healing, TNS (transkutan nervstimulering), terapeutisk laser, ultraljud och vibrationsplatta.

För mer information se länkarna nedan:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo