Samarbetet med Brit fortsätter

Fotograf: Brit Care
Artikeldatum: 2018-12-22

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med foderleverantören Vafo Sverige AB och fodret Brit. Båda parter har upplevt samarbetet mycket givande vilket glädjande lett till att samarbetsavtalet nu har förlängts t.o.m 2021. För SRRS del innebär samarbetet bl.a annat fodersponsring av våra officiella tävlingsevenemang.

Brit Care är ett välbalanserat hypoallergent torrfoder baserat på noggrant utvalda råvaror av hög kvalitet, som till exempel lamm, lax, strömming, anka och kanin. Fodret finns för olika åldrar (valp, junior, vuxen och senior) baserat på Lamm & Ris eller Lax & Potatis. Brit Care erbjuder även foder för hundar med särskilda behov så som:

  • aktiva hundar med hög energiförbrukning (Endurance, anka & ris)
  • utställningshundar (Dog Show Champion, lax och strömming)
  • känslig matsmältning eller foderintolerans (Sensitive, hjort och potatis)
  • behov av viktminskning (Weight loss, kanin & ris)

För mer information om Brit och foderserien Brit Care se www.brit-sweden.se.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo