SRRS Viltspårsmästerskap 2019

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2019-05-20

På initiativ från lokalavdelningarna kommer ett klubbmästerskap i viltspår för första gången att arrangeras inom SRRS. Viltspårsmästerskapet består av fyra kvaltävlingar (öppen klass), en inom varje lokalområde.

 • 2019-04-28 SRRS/Södra, Halmstad
  Kvalificerad: SE VCH Redworking Ridge Faizah
  Reserv: SE VCH Royalty Rocks Noble Kazai
 • 2019-05-01 SRRS/Västra, Väne-Ryr
  Kvalificerad: Arc Seelmah Believe in Boss
  Reserv: Juani Bayani Yolandi
 • 2019-06-01 SRRS/Norra, Alfta
  Kvalificerad: SE VCH Ystanån's Enjoy Ellie
  Reserv: Kivuleinis Tenzing Norgay
 • 2019-06-30 SRRS/Östra, Gimo
  Kvalificerad: SE UCH DK UCH SE VCH RLD N Adoreas Ridged Chewbecca
  Reserv: SE VCH RLD N Boobah Bastian By Hirma
 • 2019-07-26 FINAL, SRRS/Norra, Hälsningland

Vinnaren vid varje kvaltävling är kvalificerad att delta i finalen som arrangeras i samband med BISS-19 i Söderhamn!

**********
Regler för SRRS Viltspårmästerskap 2019

 • Respektive lokalavdelning anordnar en (1) officiell viltspårtävling, så kallad ”kvaltävling”, där ekipagen tävlar om kvalificering till finaltävlingen.
 • Vid en kvaltävling tillåts hundar från alla lokalavdelningar delta, men endast hundar vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning tävlar om kvalificering.
 • I det fall antalet platser till kvaltävlingen är begränsat så har hundar vars ägare tillhör lokalavdelningen företräde.
 • Hund som samägs av personer som tillhör olika lokalavdelningar får endast tävla om kvalplats vid en (1) kvaltävling. Ägare är i detta fall skyldig att i samband med anmälan informera om att hunden ska tävla om kvalificering.
 • Kvaltävlingens bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir kvalificerad att delta i finaltävlingen. Tävlingens näst bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir ”reserv” och kvalificerad att delta i finaltävlingen om kvaltävlingens bästa hund inte kan delta.
 • Deltagande i finaltävling sker på hundägarens egen bekostnad.
 • Finaltävling arrangeras i samband med BISS-XX.
 • Samtliga ägare till deltagande hund måste vara medlemmar i SRRS.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo