Revisorer

De lokala revisorerna har till uppdrag att kontrollera att lokalstyrelsen sköter avdelningens ekonomi på ett riktigt sätt samt granska att lokalstyrelsens förvaltning av verksamheten sker i enlighet med gällande stadgar, regler, riktlinjer och beslut. Lokalavdelningens revisorer väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

REVISOR
Karolina Jacobson
Mobil: 0703-89 61 53
E-post: revisor.sodra@srrs.org

REVISORSSUPPLEANT
Mats Genberg
Mobil: 0708-45 15 81
E-post: revisorssuppleant.sodra@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo