Avel för mentalitet, del 2: Vad visar BPH?

SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) hälsar er välkomna till denna föreläsningsserie i tre delar som är en del av pilotprojektet "Mentalindex baserat på BPH". Föreläsningarna hålls av SRRS/MK och varar cirka 1 - 1 1/2 timme per gång. De är grundläggande inför en kommande föreläsning om mentalindex med Erling Strandberg (professor i husdjursgenetik vid SLU) som vi hoppas kunna presentera längre fram under 2021.

2021-01-20 Del 1: Arv eller miljö?
Varje valp föds med vissa mentala förutsättningar i livet, dessa är valpens arv. I den första föreläsningen tas ni med på resan om hundens utveckling, från födseln till cirka två år. Kan man se vissa egenskaper redan i valplådan? Och kan jag som hundägare påverka hur min hund blir?

2021-01-27 Del 2: Vad visar BPH?
I den andra föreläsningen tittar vi närmare på Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) som mätinstrument för hundens egenskaper. Kan man i BPH se vad som är kopplat till arv respektive miljö? Ni kommer att få följa exempel på föräldradjur och deras avkommor utifrån deras respektive BPH-resultat. Hur blev avkommorna utifrån de förutsättningar de hade med sig?

2021-02-03 Del 3: BPH som avelsverktyg
Den tredje föreläsningen knyter ihop de två förra genom att fokusera på hur man som uppfödare kan använda resultaten från BPH i sitt avelsarbete. Vilka egenskaper är önskvärda att bevara respektive förbättra i kommande generation hundar och hur kan man som uppfödare använda BPH för att strategiskt kombinera föräldradjur för att nå sina avelsmål?

Organisation: SRRS
Datum: 2021-01-27
Starttid: 20:00
Sista anmälningsdag: 2021-01-15
Anmälan:

Anmälan till föreläsningsserien ”Avel för mentalitet” (samtliga tre delar) görs senast sista anmälningsdag via e-post till mk@srrs.org. Ange ditt namn, e-postadress samt medlemsnummer i SRRS (om medlem). Webblänk för deltagande kommer att skickas till angiven e-postadress så var noga med stavningen.

Anmälningsavgift:

Gratis för medlemmar i SRRS.

Icke-medlem betalar 300 SEK för samtliga tre tillfällen, alternativt är du välkommen att bli medlem för samma summa. För mer info om medlemskap klicka här >>

Betalning: För icke-medlemmar ska anmälningsavgiften vara SRRS tillhanda senast sista anmälningsdag. Betalning görs via Swish 123 171 71 15 eller plusgiro 64 00 34-5. Märk betalningen med ”Avel för mentalitet” och ditt namn.
Medlemskap:

Krävs ej. Medlemmar har företräde ifall deltagarantalet måste begränsas av tekniska skäl.

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS Mentalkommitté via e-post mk@srrs.org.

Övrig information:

Utrustning:
För att delta behöver du ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med god internetuppkoppling och den kostnadsfria programvaran Zoom installerad.

Anslutning till föreläsningen:
Några dagar före föreläsningen kommer du att få ett e-postmeddelanden med en webblänk som du klickar på vid den aktuella tidpunkten för att ansluta.

Förberedelse:
Som förberedelse rekommenderar vi att du läser informationen ”Att tolka BPH”.

Adress: -, -, -, - Internet

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo