Pilotprojekt mentalindex

Sedan början av 2019 deltar SRRS, tillsammans med SKK/KHM och SLU, i ett pilotprojektet för mentalindex baserat på Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). SRRS syfte med att delta i projektet är att utvärdera om mentalindex kan vara ett användbart verktyg i avelsarbetet för mentala egenskaper hos rhodesian ridgeback.

När uppfödare planerar en valpkull så utgår man ofta från de tilltänkta föräldrarnas egna egenskaper avseende exempelvis hälsa, mentalitet och exteriör. De flesta egenskaper har en okänd arvsgång och utfallet hos avkommorna beror på genetiska förutsättningar, där flera gener samverkar, i kombination med olika miljöfaktorer (d.v.s yttre påverkan). Men tyvärr är det sällan så enkelt att hundarna med de ”bästa” egenskaperna per automatik nedärver dessa till alla sina avkommor.

För att få en så bra förutsägelse som möjligt om utfallet hos avkommorna måste man därför vid planeringen av en valpkull beakta både avelsdjurens egna egenskaper och egenskaper hos deras släktingar som till exempel föräldrar, syskon och avkommor. Avseende mentalitet är det nästintill omöjligt att manuellt sammanställa data från alla släktingars BPH, och då kan mentalindex vara ett utmärkt hjälpmedel i avelsarbetet.

Genom mentalindex får vi ett statistiskt mått, ett värde, på en hunds förväntade nedärvningsförmåga för olika egenskaper. Dessa värden kan jämföras mellan individer för att på så sätt kombinera avelsdjur som har ökade förutsättningar att producera avkommor med de mentala egenskaper som eftersträvas. Mentalindex kommer inte att säga allt om de planerade avkommornas mentalitet och personlighet, men kan ge vägledning om vilket utfall man kan förvänta sig för de egenskaper som indexet omfattar.

Mentalindex är tillgängligt för rhodesian ridgeback sedan augusti 2022, vilket innebär att avelsvärden för egenskaperna "Socialitet", "Social trygghet", "Lekfullhet", "Miljötrygghet" och "Hotfullhet" skattas på individnivå. Via denna webbplats kan avelsintresserade också göra en s.k "provparning" (länk) för att få fram preliminärt kullindex för en kombination av två avelsdjur.

För med information om projektet och mentalindex, se dokumentlänkarna till höger på denna sida.
Vid frågor välkommen att kontakta SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) via e-post mk@srrs.org.

SRRS Arbetsgrupp för mentalindex
Ingela Wredlund (SRRS Mentalkommitté)
Ulrika Stienblad (SRRS Mentalkommitté)
Jessica Persson (SRRS Avels- och uppfödarkommitté)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo