Ridgen

Rasens adelsmärke är ridgen, d.vs den kam formad av hår som växer i motsatt riktning mot den övriga pälsen på hundens rygg.

Enligt rasstandarden ska ridgen vara klart definierad, symmetrisk och avsmalna mot den punkt på ryggen där höftbenen framträder. Den ska börja omedelbart bakom skuldrorna och fortsätta mot höftbenen. Ridgen får bara ha två kronor (virvlar), vilka ska vara identiska och placerade mitt emot varandra. Den nedre delen av kronan får inte sträcka sig längre än till en tredjedel av ridgens längd.

Genetisk orsak

En forskningsstudie av Dr Salmon Hillbertz et al [1] visar att ridgen uppkommer på kromosom 18 genom en duplicering av generna FGF3, FGF4, FGF19 och ORAOV1 i angiven ordning.

  • En hund som har två kopior av de aktuella generna (se Bild 1A), en kopia från sin mamma och en från sin pappa, är ridgelös (r/r).
  • En hund som har en duplicering av generna på en av sina två kromosom 18 har de aktuella generna i tre kopior (se bild 1B) och är heterozygot för ridgeanlaget, så kallat "enkelbärare" (R/r). Hund som genetiskt är enkelbärare har ridge i >95% av fallen. Uppföljning av gentestresultat av gentestföretaget Genocan [2] har visat att uppskattningsvis <5% av de för ridgeanlaget heterozygota (enkelbärande) hundarna är visuellt ridgelösa. Dessa hundar kallas ibland för ”semiridgade”.
  • En hund som har en duplicering av generna på båda sina kromosom 18 har de aktuella generna i fyra kopior (se bild 1C) och är homozygot för ridgeanlaget, så kallat "dubbelbärare" (R/R). Hund som är dubbelbärare har ridge.

Gentest

En hunds genetiska anlag (genotyp) för ridgen kan fastställas genom ett gentest som bl.a utförs av gentestföretaget Genocan.

Arvsgång

Ridgen nedärvs autosomalt, d.v.s ej könsbundet, dominant [1] med cirka >95% penetrans [2]. Utifrån föräldrarnas genotyp innebär det statistiskt nedanstående utfall hos avkommorna.

Förälder Förälder Statistiskt utfall avkommor
R/R (ridge) R/R (ridge) 100% R/R (ridge)
R/R (ridge) R/r (ridge) 50% R/R (ridge) och 50% R/r (ridge)
R/R (ridge) r/r (ridgelös) 100% R/r (ridge)
R/r (ridge) R/r (ridge) 25% R/R (ridge), 50% R/r (ridge) och 25% r/r (ridgelöst)
R/r (ridge) r/r (ridgelös) 50% R/r (ridge) och 50% r/r (ridgelöst)
r/r (ridgelös) r/r (ridgelös) 100 % ridgelöst (r/r)

Koppling mellan ridgen och Dermoid Sinus

Ridgens koppling till defekten Dermoid Sinus (DS) är ännu okänd. Mer information om DS >>

Referenser

1) Salmon Hillbertz NH, et al. Duplication of FGF3, FGF4, FGF19 and ORAOV1 causes hair ridge and predisposition to dermoid sinus in Ridgeback dogs. Nat Genet. 2007 Nov;39(11):1318-20.

2) Hornak Miroslav, Test for ridge disposition in Rhodesian ridgeback, GenoCan Canis Genetics, (2019-06-30).

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo