Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till sodra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Kenneth Nilsson
Telefon: 0730-66 71 44
E-post: ordforande.sodra@srrs.org

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Lisbeth Hansen
Mobil: 0738-23 80 20
E-post: viceordforande.sodra@srrs.org

SEKRETERARE / LEDAMOT
Gisela Lindberg
Mobil: 0723-84 88 78
E-post: sekreterare.sodra@srrs.org

KASSÖR / LEDAMOT
Margareta Lantz
Mobil: 0707-61 85 10
E-post: kassor.sodra@srrs.org

LEDAMOT
Niels Poulsen
Telefon: 0729-72 07 42
E-post: ledamot1.sodra@srrs.org

LEDAMOT
Susanne Sjögren
Mobil: 0723-03 69 11
E-post: ledamot2.sodra@srrs.org

LEDAMOT
Eva Linnér
Telefon: 0703-76 20 99
E-post: ledamot3.sodra@srrs.org

SUPPLEANT
Lena Nilsson
Mobil: -
E-post: -

SUPPLEANT
Jenny Rylander
Mobil: 0702-03 21 26
E-post: suppleant1.sodra@srrs.org

SUPPLEANT
Catarina Genberg
Mobil: 0708-24 58 55
E-post: suppleant3.sodra@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor