Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till sodra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Magnus Lundberg
Mobil: 0765-38 37 20
E-post: ordforande.sodra@srrs.org

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Lena Nilsson
Mobil: 0702-08 43 44
E-post: viceordforande.sodra@srrs.org

SEKRETERARE / LEDAMOT
Ulrika Hall
Mobil: 0706-59 28 69
E-post: sekreterare.sodra@srrs.org

KASSÖR / LEDAMOT
Margareta Lantz
Mobil: 0707-61 85 10
E-post: kassor.sodra@srrs.org

LEDAMOT
Henrietta Lindkvist
Telefon: 0413-54 06 06
E-post: ledamot1.sodra@srrs.org

SUPPLEANT
Lisbeth Hansen
Mobil: 0738-23 80 20
E-post: suppleant1.sodra@srrs.org

SUPPLEANT
Jessica Ekstrand
Mobil: 0761-74 09 29
E-post: suppleant2.sodra@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor