Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till lokalstyrelsen skickas till sodra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Kenneth Nilsson
Telefon: 0730-66 71 44

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Susanne Sjögren
Mobil: 0723-03 69 11

SEKRETERARE / LEDAMOT
Gisela Lindberg
Mobil: 0723-84 88 78

KASSÖR / LEDAMOT
Margareta Lantz
Mobil: 0707-61 85 10

LEDAMOT
Eva Linnér
Telefon: 0703-76 20 99

LEDAMOT
Gunilla Karlsson
Telefon: 0703-98 23 63

LEDAMOT
Magdalena Täck
Telefon: 0708-85 03 01

SUPPLEANT
Jenny Rylander
Mobil: 0702-03 21 26

SUPPLEANT
Catarina Genberg
Mobil: 0708-24 58 55

SUPPLEANT
Lisbeth Hansen
Mobil: 0738-23 80 20

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor