Valberedning

Den lokala valberedningens främsta uppgift är att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid lokalavdelningens nästkommande ordinarie årsmöte. Den lokala valberedningen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

Är Du intresserad av att arbeta som förtroendevald inom SRRS/Södra eller känner du någon medlem i lokalavdelningen som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan.

SAMMANKALLANDE
Britt-Marie Stjärnfeldt
Mobil: 0732-43 18 70
E-post: valberedning.sodra@srrs.org

LEDAMOT
Jeanette Larsson
Mobil: 0761-67 05 75
E-post: valberedning.sodra@srrs.org

LEDAMOT
Ingrid Taylor
Mobil: 0727-32 03 31
E-post: valberedning.sodra@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor