Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till norra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Eva Bryntse
Mobil: 0705- 37 85 15
E-post: ordforande.norra@srrs.org

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Maria Forsberg
Mobil: 0703-49 63 75
E-post: viceordforande.norra@srrs.org

SEKRETERARE / LEDAMOT
Hélène Lewinter
Mobil: 0708-53 56 43
E-post: sekreterare.norra@srrs.org

KASSÖR / LEDAMOT
Mia Lundin
Mobil: 0703-27 71 87
E-post: kassor.norra@srrs.org

LEDAMOT
Anneli Arnell
Mobil: 0706-56 72 13
E-post: ledamot1.norra@srrs.org

LEDAMOT
Birgitta Norberg
Mobil: 0705-93 49 13
E-post: ledamot2.norra@srrs.org

LEDAMOT
Erika Öhlin
Mobil: 0706-10 65 28
E-post: ledamot3.norra@srrs.org

SUPPLEANT
Marie Edin
Mobil: 0703-32 83 65
E-post: suppleant1.norra@srrs.org

LEDAMOT
Cecilia Enström
Mobil: 0703-64 93 61
E-post: suppleant2.norra@srrs.org

SUPPLEANT
Anna Tedfelt
Mobil: 0738-00 31 11
E-post: suppleant3.norra@srrs.org

SUPPLEANT
Michael Hindström
Mobil: 0703-21 85 94
E-post: suppleant4.norra@srrs.org

 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor