Nyhetsarkiv

Här återfinns de artiklar som har publicerats på SRRS centrala sida.

2019-07-05

Endast en bråkdel av den hälsoinformation som är av relevans i avelsarbetet registreras i SKKs officiella register. Som komplement har SRRS därför ett eget avelsregister där bl.a information om...

2019-07-02

De hundar som får äran att motta SRRS vandringspriser för sina prestationer på vinnarlistorna 2018 har nu utsetts.

Vandringspriserna kommer att delas ut vid BISS-19 i Söderhamn. Vi hoppas...

2019-05-20

På initiativ från lokalavdelningarna kommer ett klubbmästerskap i viltspår för första gången att arrangeras inom SRRS. Viltspårsmästerskapet består av fyra kvaltävlingar (öppen klass), en inom...

2019-03-16

SRRS har, efter förfrågan från Svenska Kennelklubben (SKK), beslutat att delta i SKKs pilotprojekt gällande Mentalindex (MI) baserat på BPH.

SRRS syfte med att delta i projektet är att...

2019-03-09

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2010 (8 år) och 2015 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och...

2019-03-06

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med djurförsäkringsbolaget Agria. Båda parter har upplevt samarbetet mycket givande vilket glädjande lett till att samarbetsavtalet nu har förlängts t.o.m...

2018-12-25

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in...

2018-12-22

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med foderleverantören Vafo Sverige AB och fodret Brit. Båda parter har upplevt samarbetet mycket givande vilket glädjande lett till att samarbetsavtalet nu...

2018-11-11

Svenska Brukshundsklubbens har påbörjat arbetet med inför 2022 års regelrevidering avseende lydnads- och rallylydnadsprov. Du som privatperson kan lämna dina synpunkter och tankar kring...

2018-07-02

Raspecifika Avelsstrategier (RAS) version 2 har fastställts av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté (SKK/AK) vid deras möte 2018-05-31. Både RAS-dokumentet och SKK/AKs utlåtande återfinns via...

Sidor

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo