Nyhetsarkiv

Här återfinns de artiklar som har publicerats på SRRS centrala sida.

2018-06-22

För hund som står under medicinsk behandling har det tidigare krävts dispens från både Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben (SKKS) för att få lov att träna och tävla. Jordbruksverket har nu...

2018-05-31

På grund av de problem vi haft med hemsidan under maj månad så förlänger vi tiden för rapportering av provresultat till SRRS vinnarlistor (utställningslistan undantagen) för prov/tävlingar...

2018-05-06

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter...

2018-04-29

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2008 (8 år) samt 2011 (5 år), 2012 (4 år och 2013 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit...

2018-04-12

För varje hundras i Sverige ska det finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier” (förkortat RAS), som är en övergripande handlingsplan för hur avel inom den aktuella rasen ska bedrivas för att...

2018-02-07

Uppfödare av rhodesian ridgeback erbjuds att kostnadsfritt skänka första årets medlemskap i SRRS till nya valpköpare inom Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Valpköparmedlemskapet...

2018-02-07

UPPDATERING: Nu går det även bra att registrera noseworkresultat för deltagande på den nya noseworklistan....

2018-01-12

Sedan Beteende- och Personlighetsbeskrivning (BPH) år 2012 blev officiellt inom SKK så är Rhodesian Ridegback den ras med till antalet flest beskrivna hundar - av alla raser. Per 2017-12-...

2018-01-10

Från och med 2018-01-01 införs förändringar på SRRS agilitylista och rallylydnadslista.

Agilitylistan
Agilitylistan har hittills bestått av en lista för klassen "...

2017-07-18

År 2016 hade vandringspriset “Shadyridge Kennels VP till BIR” vandrat i tjugo år och tillföll därmed i enlighet med statuterna den hundägare som erövrat priset flest gånger. Lycklig mottagare blev...

Sidor

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor