Nyhetsarkiv

Här återfinns de artiklar som har publicerats på SRRS centrala sida.

2017-04-13

Lördagen den 8 april 2017 hölls SRRS ordinarie fullmäktigemöte i Jönköping. Glädjande deltog delegater från samtliga lokalavdelningar och totalt närvarade 22 personer. Mötet avlöpte i mycket god...

2017-04-04

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) pågår forskning om hundars tandhälsa.

Forskargruppen har skickat ut ett e-postmeddelande med länk till enkäten till alla personer med registrerade e-...

2017-01-21

Uppdatering 2017-04-15

Under början av 2017 publicerades den vetenskapliga artikel som både beskriver sjukdomen JME hos Rhodesian Ridgeback och den genmutation som är...

2016-12-29

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter...

2016-11-29

Du som vill träffa rhodesian ridgebacks eller ha rasinformation är varmt välkommen till Stockholm HUNDmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö den 3-4 december 2016.

Information om rasen hittar...

2016-11-20

Inom SRRS lokala valberedningar pågår arbetet med att finna kandidater till nästa års lokalstyrelser. Är du intesserad av att vara en av dem som arbetar i din lokalstyrelse eller har du förslag på...

2016-11-19

Från och med den 1 januari 2017 så gäller SRRS reviderade lokalstadgar som medger ett utökat antal medlemmar i lokalstyrelserna.

Lokalstyrelserna kan således från och med årsmötena 2017...

2016-11-19

Den 1 januari 2017 träder Svenska Kennelklubbens reviderade utställnings- och championatregler i kraft.

I korthet så innebär detta att:

  • Hund är skyldig att delta i den klass...
2016-08-29

Arrangör: SRRS/Östra i samarbete med SRRS/C
Datum: 26-28 augusti 2016
Plats: Almare Stäket i Kungsängen

Helgen den 26-28:e augusti ägde BISS-16 rum vid Almare-Stäkets Herrgård i...

2016-08-10

Arrangör: SRRS/Södra i samarbete med SRRS/C
Datum: 1 juli 2016
Plats: Stadsparken i Lund

Den som är intresserad av att titta på...

Sidor

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor