Nyhetsarkiv

Här återfinns de artiklar som har publicerats på SRRS centrala sida.

2018-12-25

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in...

2018-12-22

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med foderleverantören Vafo Sverige AB och fodret Brit. Båda parter har upplevt samarbetet mycket givande vilket glädjande lett till att samarbetsavtalet nu...

2018-11-11

Svenska Brukshundsklubbens har påbörjat arbetet med inför 2022 års regelrevidering avseende lydnads- och rallylydnadsprov. Du som privatperson kan lämna dina synpunkter och tankar kring...

2018-07-02

Raspecifika Avelsstrategier (RAS) version 2 har fastställts av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté (SKK/AK) vid deras möte 2018-05-31. Både RAS-dokumentet och SKK/AKs utlåtande återfinns via...

2018-06-27

De hundar som får äran att motta SRRS vandringspriser för sina prestationer på vinnarlistorna 2017 har nu utsetts.

Vandringspriserna kommer att delas ut vid BISS-18 i samband med "minglet"...

2018-06-24

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2009 (8 år) och 2014 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten och...

2018-06-22

För hund som står under medicinsk behandling har det tidigare krävts dispens från både Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben (SKKS) för att få lov att träna och tävla. Jordbruksverket har nu...

2018-05-31

På grund av de problem vi haft med hemsidan under maj månad så förlänger vi tiden för rapportering av provresultat till SRRS vinnarlistor (utställningslistan undantagen) för prov/tävlingar...

2018-05-06

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter...

2018-04-29

Nu finns en sammanställning av resultatet från SRRS hälsoenkät för hundar födda 2008 (8 år) samt 2011 (5 år), 2012 (4 år och 2013 (3 år) tillgänglig via hemsidan. Stort tack till alla som tagit...

Sidor

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo