Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till vastra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Titti Jansson
Mobil: 0702-58 28 54
E-post: ordforande.vastra@srrs.org

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Malin Dybäck
Mobil: 0761-48 04 41
E-post: viceordforande.vastra@srrs.org

SEKRETERARE / LEDAMOT
Helena Wassén
Mobil: 0736-39 92 91
E-post: sekreterare.vastra@srrs.org

KASSÖR / LEDAMOT
Malin Holgersson
Mobil: 0703-88 59 79
E-post: kassor.vastra@srrs.org

LEDAMOT
Helena G Österberg
Mobil: 0727-08 19 90
E-post: ledamot1.vastra@srrs.org

SUPPLEANT
Caroline Svensson
Mobil: 0761-87 39 29
E-post: suppleant1.vastra@srrs.org

SUPPLEANT
Sara-Lena Aspetorp
Mobil: 0738-41 65 69
E-post: suppleant2.vastra@srrs.org 

SUPPLEANT
Anki Rådman
Mobil: 0739-95 75 69
E-post: suppleant3.vastra@srrs.org

SUPPLEANT
Maria Hjärtström
Mobil: 0702 98 44 23
E-post: suppleant4.vastra@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor