Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till ostra@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Anders Cronhäll
Telefon: 018-15 64 15
Mobil: 0703-74 85 85
E-post: ordforande.ostra@srrs.org

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Lena Sköld
Telefon: -
Mobil: 0736-69 63 29
E-post: viceordforande.ostra@srrs.org

SEKRETERARE / LEDAMOT
Jonas Lejonklou
Telefon: -
Mobil: 0704-71 13 45
E-post: sekreterare.ostra@srrs.org

KASSÖR / LEDAMOT
Izabella Ahlberg
Telefon: -
Mobil: 0721-999100
E-post: kassor.ostra@srrs.org

LEDAMOT
Ninni Stener
Telefon: 08-724 42 04
Mobil: 0704-38 28 13
E-post: ledamot1.ostra@srrs.org

SUPPLEANT
Pernilla Hallström
Telefon: 08-647 74 78
Mobil: 0704-83 27 64
E-post: suppleant1.ostra@srrs.org

SUPPLEANT
Pernilla Ahlsvärd
Telefon: 08-550 630 31
Mobil: 0703-30 46 22
E-post: suppleant2.ostra@srrs.org

SUPPLEANT
Malin Nettelbladt
Telefon: -
Mobil: 0702-393995
E-post: suppleant3.ostra@srrs.org 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor