Lokalstyrelse

Lokalstyrelsen ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta lokalavdelningen i enlighet med SKKs stadgar, SRRS stadgar, SRRS lokalstadgar samt av SKK eller SRRS utfärdade regler och riktinjer. Lokalstyrelsen ansvarar också för att verkställa årsmötets beslut. Lokalstyrelsen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen innan februari månads utgång.

E-post till SRRS/Östra skickas till ostra@srrs.org.

ORDFÖRANDE 
Paula Pukk
Mobil: 0736-56 30 00

LEDAMOT / VICE ORDFÖRANDE
Elin Nylander
Mobil: 0766-31 60 10

LEDAMOT / KASSÖR
Kristina Balson
Mobil: 0704-40 01 20

SUPPLEANT / SEKRETERARE
Helena Sandström
Mobil: 0709-42 95 00

 

 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo