Revisorer

De lokala revisorerna har till uppdrag att kontrollera att lokalstyrelsen sköter avdelningens ekonomi på ett riktigt sätt samt granska att lokalstyrelsens förvaltning av verksamheten sker i enlighet med gällande stadgar, regler, riktlinjer och beslut. Lokalavdelningens revisorer väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

REVISOR
Carina Hedrum
Telefon: -
Mobil: 0707-74 53 60
E-post: revisor.ostra@srrs.org

REVISORSSUPPLEANT
Emma Karlsson
Telefon: -
Mobil: 0760-65 60 11
E-post: revisorssuppleant.ostra@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor