Uppfödning av valpkull

Om du funderar på att föda upp en kull valpar är det första du ska göra att noga läsa nedanstånde information. Klicka på respektive rubrik för att öppna det aktuella dokumentet i pdf-format.

 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt
  Statens Jordbruksverk (SJV) är den svenska regeringens expertmyndighet som bland annat ansvarar för djurhälsa och djurvälfärd.
 • SKKs Grundregler
  Varje medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) är skyldig att känna till och följa SKKs grundregler. Grundreglerna innehåller bland annat regler gällande avelsetik, uppfödaretik samt försäljning och leverans av hundar.
 • SKKs Registreringsregler
  SKKs registreringsregler reglerar bland annat vad som  krävs för registrering av valpar/hundar i SKKs stambok, hur registreringsansökan ska ske och vilka dokument som ska biläggas samt eventuella särbestämmelser för registrering av hundar inom specifika hundraser däribland rhodesian ridgeback.
 • SKKs Avelspolicy
  SKKs policy för avel och uppfödning av rashundar.
 • Rasstandard för rhodesian ridgeback
  Rasstandarden är en beskrivning av rasens ändamål, helhetsintryck, karaktär och exteriöra detaljer.
 • SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för rhodesian ridgeback
  RAS är specialklubbens övergripande handlingsplan för avel inom rhodesian ridgeback. RAS ger en beskrivning av både de starka och svaga sidor som för närvarande finns inom den svenska ridgebackpopulationen samt ger vägledning hur dessa bör beaktas vid avel.
 • Mer information på SKKs hemsida
  På SKKs hemsida finns det massor av nyttig information om avel och uppfödning som vi rekommenderar varje uppfödare att ta del av.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor