Data Om Valpkull

Blanketten "Data om valpkull" ska skickas in till SRRS via e-post till auk@srrs.org eller via post till:
Jessica Persson, Sländgatan 8, 21229 Malmö.

Sedan 1963 har svenska uppfödare av rhodesian ridgeback, via blanketten ”Data Om Valpkull” (DOV), rapporterat information om sina valpkullar till ett centralt avelsregister. Detta register ägs och underhålls, sedan specialklubbens informella bildande, av SRRS. Registrets korrekthet bygger givetvis till stor del på uppfödarnas grad av uppriktighet vilken SRRS i detta sammanhang bedömer som föredömligt hög.

Avelsregistret, som finns tillgängligt för alla medlemmar, är ett verktyg som på flera sätt används i arbetet för rasens hälsa. Förutom att vara ett viktigt verktyg för uppfödarna har registret, ur ett statistiskt perspektiv, varit ovärderligt vid arbetet med SRRS Rasspecifika Avelsstrategier (RAS). Genom avelsregistret har SRRS också kunnat bidra med information till den svenska forskning som bedrivs avseende uppkomsten av Dermoid Sinus.

För att SRRS ska kunna fortsätta tillhandahålla denna unika information krävs att du som uppfödare av en valpkull skickar in blanketten ”Data Om Valpkull” till SRRS Avels- och uppfödarkommitée (SRRS/AUK). På samma sätt som vi kan använda registret i vårt avelsarbete har vi också en skyldighet gentemot kommande generationer av rasen att rapportera in de eventuella avvikelser som finns i våra valpkullar. Det är ett enkelt sätt för dig som uppfödare att bidra till att rasen hålls frisk och sund!

Om blanketten

Blanketten "Data om Valpkull" är i pdf-fomat och kan fyllas i direkt på datorn. För att öppna filen krävs att Adobe Acrobat Reader finns installerat på datorn, programmet är gratis och kan hämtas här. När blanketten är komplett ifylld, spara den (välj Arkiv -> Spara som -> PDF) och skicka den med e-post till angiven adress ovan.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo