Årets viltspårhund

Plac.NamnPoäng
1
Starter: 6, Poäng: 30+15+15+15+15+15
105
2
Starter: 6, Poäng: 20+20+15+15+15+15
100
3
Starter: 6, Poäng: 20+15+15+15+15+15
95
4
Starter: 7, Poäng: 20+15+15+15+15+10
90
4
Starter: 7, Poäng: 20+15+15+15+15+10
90
6
Starter: 5, Poäng: 20+20+15+15+15
85
7
Starter: 5, Poäng: 15+15+15+15+15
75
8
Starter: 6, Poäng: 15+15+15+15+15
75
9
Starter: 5, Poäng: 20+15+15+15
65
10
Starter: 4, Poäng: 15+15+15+15
60
11
Starter: 5, Poäng: 15+15+15+15
60
12
Starter: 4, Poäng: 15+15+15+10
55
13
SE VCH SE VCH SE UCH Kadamo Don't Mess With Texas
Starter: 3, Poäng: 15+15+15
45
13
Starter: 3, Poäng: 15+15+15
45
15
Starter: 4, Poäng: 15+15+15
45
16
Starter: 3, Poäng: 15+15+10
40
16
Starter: 3, Poäng: 15+15+10
40
16
Starter: 3, Poäng: 15+15+10
40
19
Starter: 4, Poäng: 15+15+10
40
20
NORD UCH NO V-15 C.I.B. Ohgami Loves Brielle
Starter: 2, Poäng: 15+15
30
20
Starter: 2, Poäng: 15+15
30
20
SE UCH DK UCH SE VCH SE V-17 Ridgebow's Amal Thea
Starter: 2, Poäng: 15+15
30
23
Starter: 3, Poäng: 15+15
30
24
Starter: 3, Poäng: 15+15
30
25
Starter: 4, Poäng: 15+15
30
26
Starter: 1, Poäng: 20
20
26
Starter: 1, Poäng: 20
20
28
Starter: 1, Poäng: 15
15
28
Starter: 1, Poäng: 15
15
28
SE VCH RLD N RLD F RLD A RLD M SE UCH Roseridge Record
Starter: 1, Poäng: 15
15
28
Starter: 1, Poäng: 15
15
28
Starter: 1, Poäng: 15
15
28
Starter: 1, Poäng: 15
15
28
Starter: 1, Poäng: 15
15
28
Starter: 1, Poäng: 15
15
36
Starter: 2, Poäng: 15
15
36
Starter: 2, Poäng: 15
15
36
Starter: 2, Poäng: 15
15
39
Starter: 2, Poäng: 10+5
15
39
Starter: 2, Poäng: 10+5
15
41
Starter: 1, Poäng: 10
10
41
Starter: 1, Poäng: 10
10
41
Starter: 1, Poäng: 10
10
44
Starter: 2, Poäng: 10+0
10

Regler för viltspårslistan

Listansvarig: Linda Fredholm, e-post: hejlinda@gmail.com
Notera att listan uppdateras med rapporterat tävlingsresultat först när resultatet finns registrerat på SKKs Hunddata. Resultat som inte finns registrerade hos SKK den 15 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.

Nedanstående regler gäller från 2011-01-01.

  • De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets viltspårhund".
  • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Hund som deltar vid officiellt viltspårprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista. För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS hemsida senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering är den 31 december.
  • Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
  • Maximalt ett (1) resultat per domare får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund har flera resultat för samma domare så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
  • Beräkningsgrunder: Godkänt anlagsprov 10p, 1:a pris 15p, 2:a pris 10p, 3 pris 5p, HP 5p och "Provets bästa hund" 10p. För att erhålla poäng för ordinarie provets bästa hund måste detta verifieras med att det skrivits på spårprotokollet av domaren alternativt genom hänvisning till arrangerande klubbs hemsida och att det framgår att minst 10 hundar deltagit i provet. Aktuellt dokument eller hänvisning skickas till listansvarige.
  • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter (inklusive starter för samma domare) som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella listpoängen för samtliga rapporterade starter (inklusive starter för samma domare) och den hund med högst listpoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor