Årets utställningshund

Listan baseras på resultat från följande utställningar:
Hanar
Plac.NamnPoäng
1
SE JV-22 SE V-22 Kadamo Can Y' See It Now
Starter: 1, Poäng: 31
31
2
Starter: 1, Poäng: 29
29
Tikar
Plac.NamnPoäng
1
SE JV-22 SE V-22 Kadamo Force Of Nature
Starter: 2, Poäng: 29+27
56
2
Starter: 1, Poäng: 42
42
3
Starter: 1, Poäng: 31
31
4
SE VCH SE UCH DK UCH FI UCH Ave Caesar Amethyst Jewel By Royce
Starter: 1, Poäng: 23
23

Listan har stängts 2020 och 2021 p.g.a covid-19 och samtliga listresultat har annullerats.

Regler för utställningslistan

Listansvarig Charlotte Ekenstierna, e-post: charlotte.ekenstierna@gmail.com.
Notera att listan uppdateras med rapporterat tävlingsresultat först när resultatet finns registrerat på SKKs Hunddata.

Allmänna listregler (gällande från 2022-01-01)

  • Samtliga ägare till hund på denna lista måste vara medlemmar i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
  • Om en hane eller tik är yngre än 30 månader vid parning, såväl inom som utom Sverige, är båda föräldrarna till kullen förhindrade att tävla på SRRS vinnarlistor fram tills kullen har fyllt tre år. Parningsdag beräknas utifrån kullens födelsedatum minus 63 dagar.

Listspecifika regler (gällande från 2019-01-01)

  • De tio (10) bäst placerade hanhundarna respektive tikarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hanhund eller tik som erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets utställningshund".

  • De hundar som vid officiell utställning erövrar placering i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass erhåller poäng som kan räknas till denna lista. Vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) placeras upp till tio (10) hundar i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass och samtliga placerade hundar i dessa klasser erhåller poäng som kan räknas till denna lista.

  • Maximalt sju (7) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så inkluderas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.

  • Maximalt ett (1) resultat per domare får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund har flera resultat för samma domare så inkluderas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.

  • Beräkningsgrunder: Placerad hund erhåller 1p per slagen hund i jkk, ukk, bjkk ökk, chkk och vetkk upp till 30 hundar. Därefter erhålles 1p för var 10:e slagen hund, samt till BIR 10p, BIM 5p, 2:a bästa 4p, 3:e bästa 3p, och 4:e bästa 2p.

  • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal resultat (inklusive resultat för samma domare) som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella listpoängen för samtliga rapporterade resultat (inklusive resultat för samma domare) och den hund med högst listpoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo