Årets agilityhund

Agility
Plac.NamnPoäng
1
Starter: 6, Poäng: 10+10+10+10+10+10
60
2
Starter: 7, Poäng: 11+11+9+8+6+4+4
53
3
Starter: 1, Poäng: 9
9
4
Starter: 2, Poäng: 3+3
6

Regler för agilitylistan

Listansvarig Paula Pukk, e-post: paula.pukk@gmail.com.
Notera att listan uppdateras med rapporterat tävlingsresultat först när resultatet finns registrerat på SKKs Hunddata. Resultat som inte finns registrerade hos SKK den 15 januari kommande år kommer inte att kunna tillgodoräknas.

Allmänna listregler (gällande från 2022-01-01)

 • Samtliga ägare till hund på denna lista måste vara medlemmar i SRRS. Kontroll av medlemskap sker innan fastställande av listan.
 • Om en hane eller tik är yngre än 30 månader vid parning, såväl inom som utom Sverige, är båda föräldrarna till kullen förhindrade att tävla på SRRS vinnarlistor fram tills kullen har fyllt tre år. Parningsdag beräknas utifrån kullens födelsedatum minus 63 dagar.

Listspecifika regler (gällande från 2019-01-01)

 • De tio (10) bäst placerade hundarna premieras vid Ridgebackspecialen (BISS-XX) kommande år. Den hund som erhållit högst poäng vid årets slut blir "Årets agilityhund".
 • Hund som deltar vid officiellt agilityprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista förutsatt att hundens tävlingsresultat rapporteras till SRRS. Ägaren väljer själv vilka resultat som ska rapporteras.
 • För att ett ekipage ska komma med på listan måste ägaren skicka in hundens tävlingsresultat via SRRS hemsida senast en (1) månad från tävlingstillfället. Detta gäller alla månader förutom december då sista dagen för resultatrapportering är den 31 december.
 • Maximalt sju (7) resultat får medräknas under ett och samma år. Om enskild hund uppnår fler resultat så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
 • Beräkningsgrunder:
    H1 AG1 H2 AG2 H3 AG3
  0 fel 10 11 12 13 14 15
  0,01 - 4,99 fel 9 10 11 12 13 14
  5 fel 8 9 10 11 12 13
  5,01 - 9,99 fel 7 8 9 10 11 12
  10 fel 6 7 8 9 10 11
  10,01 - 14,99 fel 5 6 7 8 9 10
  15 fel 4 5 6 7 8 9
  15,01 - 19,99 fel 3 4 5 6 7 8
  20 fel 2 3 4 5 6 7
  Målgång 1 2 3 4 5 6
  Cert - - - - 10 11
  SE AGCH / SE AG(HOPP) CH - - - - 20 20
 • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal rapporterade starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras det individuella antalet fel för samtliga rapporterade starter och den hund med lägst antal fel segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo