Medlemskap

Som medlem i SRRS får du bland annat möjlighet att delta vid klubbens olika aktiviteter som exempelvis kurser, utställningar, lydnadsprov, viltspårtävlingar och mycket mycket mera. Du får också vår trevliga medlemstidning ”Ridgeback-Nytt” i brevlådan fyra gånger per år.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Se här >>>

MEDLEMSAVGIFT

Huvudmedlem inom Norden 300 SEK/år
Huvudmedlem utanför Norden 350 SEK/år
Familjemedlem 100 SEK/år
Valpmedlem inom Sverige
(endast genom uppfödare)
0 SEK/första året
Valpmedlem utom Sverige
(endast genom uppfödare)
200 SEK/första året

BLI MEDLEM
Du ansöker om medlemskap i SRRS på följande sätt.

Betalning av medlemskapet sker i samband med anmälan, och medlemskapet börjar gälla direkt när avgiften är betald. Efter godkänd betalning skickas ett medlemsbevis till den e-postadress du har angivit i anmälan. Medlemsbeviset, som visar ditt medlemsnummer samt hur länge ditt medlemskap är giltigt, ska skrivas ut eller sparas som en fil i t.ex mobiltelefon för att kunna visas upp vid behov.

Strax innan ditt medlemskap går ut kommer du att få ett inbetalningskort i brevlådan som du betalar om du önskar förlänga ditt medlemskap ytterligare ett år. Vid utebliven inbetalning avslutas ditt medlemskap

Vänligen notera att medlemskapet i SRRS inte automatiskt medför medlemskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben, utan dessa är två separata medlemskap.

VALPMEDLEMSKAP
Uppfödare av rhodesian ridgeback erbjuds att kostnadsfritt registrera första årets medlemskap i SRRS för nya valpköpare inom Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Valpmedlemskap för valpköpare utanför Sverige registreras mot avgift (se ovan).

Valpmedlemskapet ger samma rättigheter som ett huvudmedlemskap. Valpmedlemskap kan endast registreras av uppfödaren och gäller för en ägare per valp. Registrering görs genom att skicka ett e-postmeddelande med uppgifter om varje valpköpares namn, adress, telefonnr och e-postadress till medlem@srrs.org.

ADRESSÄNDRING
Vid adressändring vänligen meddela omgående din nya adress till nedan angiven kontaktperson.

KONTAKT
SRRS medlemsregister administreras av Svenska Kennelklubben och därför ska du vid frågor kontakta:
SKKs medlemsavdelning via telefon: 08-795 30 50 (måndag till fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00) eller e-postadress: medlem@skk.se

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor