Medlemskap

Som medlem i SRRS får du bland annat möjlighet att delta vid klubbens olika aktiviteter som exempelvis kurser, utställningar, lydnadsprov, viltspårtävlingar och mycket mycket mera. Du får också vår trevliga medlemstidning ”Ridgeback-Nytt” i brevlådan fyra gånger per år.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Se här >>>

MEDLEMSAVGIFT

Huvudmedlem inom Norden 300 SEK/år
Huvudmedlem utanför Norden 350 SEK/år
Familjemedlem 100 SEK/år
Valpmedlem inom Sverige
(endast genom uppfödare)
0 SEK/första året
Valpmedlem utom Sverige
(endast genom uppfödare)
200 SEK/första året

BLI MEDLEM
Du ansöker om medlemskap i SRRS på följande sätt:

Betalning av medlemskapet sker i samband med anmälan, och medlemskapet börjar gälla direkt när avgiften är betald. Efter godkänd betalning skickas ett medlemsbevis till den e-postadress du har angivit i anmälan. Medlemsbeviset, som visar ditt medlemsnummer samt hur länge ditt medlemskap är giltigt, ska skrivas ut eller sparas som en fil i t.ex mobiltelefon för att kunna visas upp vid behov.

Strax innan ditt medlemskap går ut kommer du att få ett inbetalningskort i brevlådan som du betalar om du önskar förlänga ditt medlemskap ytterligare ett år. Vid utebliven inbetalning avslutas ditt medlemskap

Vänligen notera att medlemskapet i SRRS inte automatiskt medför medlemskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben, utan dessa är två separata medlemskap.

VALPMEDLEMSKAP
Uppfödare av rhodesian ridgeback erbjuds att kostnadsfritt registrera första årets medlemskap i SRRS för nya valpköpare boende i Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Valpmedlemskap för valpköpare utanför Sverige registreras mot reducerad avgift (se ovan).

Valpmedlemskapet:

  • ger samma rättigheter som ett huvudmedlemskap.
  • kan endast registreras av uppfödaren
  • gäller för en ägare per valp

Ansökan skickas för hela valpkullen vid ett och samma tillfälle genom att klicka på länken nedan och fylla i uppgifterna. Avseende medlemskap för valpköpare i utlandet så behandlas ansökan först när medlemsavgiften för dessa har kommit SRRS tillhanda.

Klicka här för ansökan om valpmedlemskap (endast för uppfödare) >>

ADRESSÄNDRING
Vid adressändring vänligen meddela omgående din nya adress till nedan angiven kontaktperson.

KONTAKT
SRRS medlemsregister administreras av Svenska Kennelklubben och därför ska du vid frågor kontakta:
SKKs medlemsavdelning via telefon: 08-795 30 50 (måndag till fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00) eller e-postadress: medlem@skk.se

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor