SRRS Fullmäktigemöte 2020

SRRS styrelse hälsar härmed samtliga medlemmar hjärtligt välkomna till SRRS Fullmäktigemöte 2020. Förutom valda delegater, som kallas personligen, så är alla medlemmar hjärtligt välkomna att lyssna och om mötet så beslutar även yttra sig. SRRS bjuder delegater på lunch klockan 12:00.

Organisation: SRRS
Datum: 2020-04-18
Starttid: 13:00
Sista anmälningsdag: 2020-04-01
Anmälan:

Medlemmar: Anmälan av närvaro i egenskap av medlem görs via e-post SRRS sekreterare, se kontaktuppgifter nedan, senast 2020-04-01.

Delegater: Varje lokalstyrelse ska anmäla lokalavdelningens delegater och suppleanter via e-post till SRRS sekreterare senast 2020-03-01. SRRS bjuder alla på delegater på gemensam lunch klockan 12:00. I samband med anmälan ange hur många som vill delta i lunchen samt eventuella behov av specialkost. Vid återbud kommer lokalavdelningen att faktureras lunchkostnaden

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap: Medlemskap i SRRS krävs.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Jessica Persson via telefon 0704-933799 eller via e-post sekreterare@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid Fullmäktigemötet ska vara SRRS styrelse tillhanda senast 2020-03-01. Motioner ska vara undertecknade och skickas med post till SRRS sektererare Jessica Persson, Sländgatan 8, 212 29 Malmö.

För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Delegater
Varje lokalavdelning representeras vid Fullmäktigemötet av det antal delegater som medges utifrån medlemsantalet 2019-12-31. Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid Fullmäktigemötet. Är du intresserad av att vara delegat för den lokalavdelning som du tillhör så vänligen meddela din lokalstyrelse senast 2020-02-15.

Kallelse & fullmäktigehandlingar
Kallelse och fullmäktigehandlingar kommer att skickas ut via e-post till samtliga delegater och suppleanter 2020-03-21. Fullmäktigehandlingarna finns också från och med samma datum tillgängliga i pdf-format via denna sida. Handlingar kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS sekreterare mot 30 SEK per exemplar.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i nästa års centralstyrelse eller vill föreslå någon kandidat som du tror skulle kunna bidra positivt till verksamheten så kontakta valberedningen:
Kjell Rörström (sammankallande), telefon: 0725-87 19 68
Maria Kierkegaard, telefon: 0736-88 88 72
Charlotte Ekenstierna, telefon: 0733-46 66 38
E-post: valberedning@srrs.org  

Adress: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, 70346 Örebro

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor