SRRS Fullmäktigemöte 2021

På grund av rådande pandemi (covid-19) och direktiv från SKKs centralstyrelse kommer SRRS Fullmäktigemöte att hållas på distans istället för i Örebro som ursprungligen var tänkt.

Varje lokalavdelning representeras id mötet av en (1) av sina delegater som bär lokalavdelningens samtliga röster. Övriga som har närvarorätt är SRRS centralstyrelse, kommittémedlemmar, valberedning, revisorer, av valberedning föreslagna kandidater samt mötesordförande och av SRRS utsedd rösträknare.

Eftersom alla medlemmar inte har möjlighet att närvara vid distansmötet så kommer ett sammandrag från mötet att publiceras på SRRS hemsida.

Organisation: SRRS
Datum: 2021-04-10
Starttid: 10:00
Sista anmälningsdag: 2021-03-27
Anmälan:

Lokalstyrelse ska senast 2021-02-27 (sex veckor före mötet) rapportera samtliga delegater och suppleanter enligt medlemsantal per 2020-12-31 till SRRS sekeretare. Uppdraget som delegat eller delegatsuppleant varar från ett ordinarie fullmäktigemöte till nästa.

Lokalstyrelsens representant och ersättare samt övriga personer med närvarorätt ska anmäla sin närvaro senast sista 2021-03-27 till sekreterare@srrs.org. Namn, medlemsnummer och e-postadress ska anges i anmälan.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS krävs. För mer information om hur du blir medlem i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Jessica Persson via telefon 0704-933799 eller via e-post sekreterare@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid Fullmäktigemötet ska vara SRRS styrelse tillhanda senast 2021-03-01. Motioner ska vara undertecknade och skickas med post till SRRS sektererare:
Jessica Persson, Sländgatan 8, 212 29 Malmö.

Kallelse & fullmäktigehandlingar
Fullmäktigehandlingar skickas ut via e-post till samtliga delegater och supppleanter senast 2021-03-13. Från och med detta datum finns handlingarna även tillgängliga i pdf-format via denna sida.

SRRS Fullmäktigehandlingar 2021 >>

Utrustning
Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med:

  • god internetuppkoppling
  • möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon)
  • den kostnadsfria programvaran Zoom

Delegater måste ha tillgång till en webbläsare för att kunna rösta.
De två delegater som Fullmäktigemötet utser till justerare måste ha tillgång till BankID.

Anslutning till mötet
Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för mötet för att ansluta.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i nästa års centralstyrelse eller vill föreslå någon kandidat som du tror skulle kunna bidra positivt till verksamheten så kontakta valberedningen:
Maria Kierkegaard (sammankallande), telefon: 0736-88 88 72
Charlotte Ekenstierna, telefon: 0733-46 66 38
Kjell Rörström, telefon: 0725-87 19 68
E-post: valberedning@srrs.org  

Adress: -, -, -, - Internet

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo