Mkischi's Kazenze Of Nyassa

Officiella titlar från SKK:
Kön: Tik HD:
Registreringsnr: KCSB3336BW ED:
Födelsedatum: Okänt Mentalstatus: Okänt


Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo