Uppfödarlista

Uppfödare av Rhodesian Ridgeback kan få sina kontaktuppgifter publicerade på SRRS uppfödarlista.

Kostnaden är 150 SEK per år och kennelnamn och gäller ett år från och med publiceringsdatum. Faktura för ny period kommer inte att skickas ut automatiskt vid periodens slut.

Ansökan

Ansökan om publicering på uppfödarlistan görs enligt nedan. Din ansökan kommer att behandlas först när både ansökan och betalning har kommit SRRS/AUK tillhanda.

  • Säkerställ att nedanstående villkor är uppfyllda.
  • Klicka på länken nedan, fyll i och skicka formuläret för ansökan.
    Ansökan om publicering på SRRS uppfödarlista >>
  • Betala avgiften till SRRS postgiro 64 00 34-5. Ange "kennellänk" och ditt namn på inbetalningen.

Villkor

Uppfödare ska vara bosatt i Sverige.

Uppfödare ska vara medlem i SRRS. För kennlar med flera innehavare måste samtliga vara medlemmar i SRRS även om alla inte har sina kontaktuppgifter publicerade på uppfödarlistan. Upphör kennelinnehavares medlemskap i SRRS så kommer uppfödningen att tas bort från uppfödarlistan även om tid återstår av den inbetalda perioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden kommer inte att återbetalas.

Ändring av personuppgifter

Vid önskemål om ändring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo