Valpköparmedlemskap

Uppfödare av Rhodesian Ridgeback erbjuds att kostnadsfritt registrera första årets medlemskap i SRRS för nya valpköpare boende i Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Valpmedlemskap för valpköpare utanför Sverige registreras mot reducerad avgift (för avgifter se här).

Valpmedlemskapet:

  • kan endast registreras av uppfödaren.
  • kan endast registreras för person som inte redan är medlem i SRRS.
  • kan endast registreras för en ägare per valp.
  • ger samma rättigheter som ett huvudmedlemskap.

Ansökan

Ansökan ska skickas in för hela valpkullen vid ett och samma tillfälle och görs genom att:

  • Klicka på länken nedan, fyll i och skicka formuläret för ansökan.
    Ansökan om valpmedlemskap >>
  • Betala i förekommande fall in valpköparmedlemskapet (reducerad avgift) för valpköpare bosatta utanför Sverige till SRRS via swish 1231717115 eller postgiro 640034-5. Märk inbetalningen med ”Valpköparmedlemskap” och ditt kennelnamn.

Finns ansökan om medlemskap för valpköpare i utlandet så behandlas ansökan först när medlemsavgiften för dessa har kommit SRRS tillhanda.

Ändring av personuppgifter

SRRS medlemsregister administreras av Svenska Kennelklubben (SKK) som är personuppgiftsbiträde. Vid önskemål om ändring av personuppgifter i medlemsregistret kontakta SKKs medlemsavdelning via e-postadress medlem@skk.se.

Kontakt

Vid frågor gällande valpköparmedlemskap kontakta medlem@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo