Jumanne V H Maasjesfles

Officiella titlar från SKK: NL CH
Kön: Hane HD: A
Registreringsnr: NHSB2500264 ED:
Födelsedatum: 2004-03-24 Mentalstatus: Okänt

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo