RAS: Avelsstruktur del 1, föreläsning genetik

Revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS)

Denna aktivitet är en del i det pågående revideringsarbetet av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) där förhoppningen är att nästa version ska kunna fastställas under första halvåret 2023. Mer information om RAS finns här >>

RAS tas fram av SRRS/AUK i samarbete med uppfödarna/medlemmarna. Planen för revideringsarbetet är att hålla ett antal digitala RAS-träffar under våren och hösten 2022, där vi tillsammans tar oss igenom de fyra olika avsnitten Avelsstruktur, Hälsa, Mentalitet & funktion samt Exteriör. Vi kommer att kika på hur det ser ut i rasen just nu och diskutera förslag till mål & strategier för de kommande fem åren. För att RAS-träffarna ska bli så givande och faktabaserade som möjligt bör vi alla ska besitta samma grundkunskap, och därför kommer några av avsnitten att inledas med en föreläsning.

Föreläsning "grundläggande genetik, genetisk variation och bevarandeavel"

Först ut är avsnittet "Avelsstruktur" som vi inleder med en föreläsning på temat ”grundläggande genetik, genetisk variation och bevarandeavel” med Göran Andersson, professor i molekylärgenetik på institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Föreläsningen efterföljs av en workshop onsdagen den 6 juni där vi tittar på hur det ser ut i rasen just nu och sedan diskuterar förslag till mål & strategier i mindre grupper via s.k ”break-out rooms”. Mer information om workshopen finns här >>

Hjärtligt välkomna!

Organisation: SRRS
Datum: 2022-05-25
Starttid: 19:00
Sista anmälningsdag: 2022-05-18
Anmälan:

Anmälan görs senast sista anmälningsdag via e-post till auk@srrs.org.

I meddelandet ange namn, telefonnummer, e-postadress, medlemsnummer i SRRSsamt i förekommande fall kennelnamn och födelseår för senaste kullen. En webblänk till föreläsningen kommer att skickas till angiven e-postadress så var noga med stavningen.

Uppfödare har förtur, övriga medlemmar är välkomna att delta i mån av plats.

Anmälningsavgift:

Gratis för medlemmar i SRRS.

Medlemskap:

Deltagare ska vara medlem i SRRS. För mer info om medlemskap klicka här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/AUK via e-post auk@srrs.org.

Övrig information:

Utrustning
För att delta behöver du ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med god internetuppkoppling och den kostnadsfria programvaran Zoom installerad.

Anslutning till föreläsningen
Några dagar före föreläsningen kommer du att få ett e-postmeddelanden med en webblänk som du klickar på vid den aktuella tidpunkten för att ansluta.

Adress: Digitalt, -, - -

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo